CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu


Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu
ul. Nowa 32
88-100 Inowrocław
NIP 556-080-14-07

Centrala
tel. 52 35 35 600

Sekretariat 
tel. 52 35 35 620
fax 52 35 35 669


Dział skupu
tel. 52 35 35 627
tel. 52 35 35 656


Dział handlu
tel. 52 35 35 663
tel. 52 35 35 653
tel. 52 35 35 642
fax 52 35 35 665 


Dział marketingu
tel. 52 35 35 609


Dział kadr
tel. 52 35 35 610


Księgowość:
tel. 52 35 35 650
tel. 52 35 35 605 


Dział zaopatrzenia
tel. 52 35 35 615


Transport
tel. 52 35 35 607 


Handel Artykułami Rolnymi 
tel. 52 35 35 629 


Produkcja: 
tel. 52 35 35 657 
tel. 52 35 35 658  


Hurtownia nabiałowo-spożywcza:
tel. 52 35 35 616